achtergrond
blauwebalk

 

logo 19juni

Klachtencommissie

Geen werkgever zal van zijn werknemers denken dat ze discrimineren, pesten of (seksueel) intimideren, toch zijn er werknemers die discrimineren, pesten of (seksueel) intimideren. Als een werkgever van tevoren geen maatregelen heeft getroffen, dan kan het lelijk voor hem aflopen. Het vermeende slachtoffer èn de vermeende dader kunnen u als werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die zij leiden vanwege het onzorgvuldig behandelen door u van (één van) beide.

Een werkgever zal – àls hij ooit onverhoopt wordt geconfronteerd met 'ongewenst gedrag' van een werknemer – een protocol, een reglement en een klachtencommissie moeten hebben. In een protocol staan de gedragsregels. Als een werkgever concreet aangeeft welk gedrag hij wel en welk gedrag hij niet accepteert, dan kan een werknemer die over de schreef gaat zich niet verschuilen achter "ik wist het niet".

Zodra een klacht wordt ingediend zal het reglement gevolgd moeten worden. In een reglement staat stap voor stap welke actie ondernomen moet worden. Er moet aandacht zijn voor hoor en wederhoor, de klacht zal onafhankelijk en onbevooroordeeld behandeld moeten worden en er zal gedegen onderzoek gedaan moeten worden naar het gebeurde. Bovendien hoort in het reglement te staan waar men terecht kan met een klacht, welke sancties opgelegd kunnen worden en er moet aandacht worden besteed aan tijdelijke maatregelen, zodat partijen elkaar tijdens de behandeling van de klacht niet onnodig tegen hoeven te komen. Het reglement moet openbaar zijn, zodat een klager weet wat hem of haar te wachten staat en de beklaagde weet wat zijn rechten zijn.

In een reglement hoort ook aandacht te worden besteed aan de inrichting van een klachtencommissie. Die commissie bestaat in de ideale situatie uit een werknemerslid, dat kan bijvoorbeeld een ondernemingsraadlid zijn, een werkgeverslid; iemand uit de directie, en een onafhankelijk lid.

Heeft u deze zaken niet op orde als een werknemer klaagt over ongewenst gedrag van een collega, dan bent u bijna altijd aansprakelijk. Bovendien maken dit soort vervelende zaken altijd veel emoties los, niet alleen bij de direct betrokkenen, maar ook bij collega's èn bij de directie van een onderneming. Een goed beleid kan die emoties in goede banen leiden en de onrust binnen het bedrijf tot een minimum beperken; de moeite meer dan waard dus.

U kunt bij mij terecht voor een op maat gemaakt protocol en reglement. Ik kan u begeleiden bij het implementeren van het beleid in het bedrijf en met het onder de aandacht brengen ervan bij uw werknemers. Als u wilt, dan kunt u mij in het reglement opnemen als onafhankelijk lid van de klachtencommissie.

Het opzetten van een klachtenregeling is bij uitstek een onderwerp dat eeuwig onderaan de 'to-do-list' prijkt en waar het uiteindelijk nooit van komt. Eén telefoontje en ik pak het voor u op. Dan kan het van uw to-do-list af.

Bel of mail mij voor een afspraak!

cirkel
Titel10.nl
Jacoba van Beierenlaan 8
2203 BW Noordwijk
Tel. 06-23652322
Mail: info@titel10.nl
blauwebalkonder