achtergrond
blauwebalk

 

logo 19juni

Medezeggenschap

“Een OR?! Ik ga niet aan mijn personeel vragen hoe ik mijn bedrijf moet runnen.”

Een onderneming die 50 of meer personeelsleden in dienst heeft is verplicht om een Ondernemingsraad in te stellen. Heel veel werkgevers hebben weerstand tegen het instellen van een Ondernemingsraad. Toch hoeft een ondernemingsraad niet als zand in de raderen van een onderneming te werken, met de juiste  instelling kan het zelfs de smeerolie van het personeelsbeleid in een onderneming zijn.

In 1950 is de Wet op de Ondernemingsraden inwerking getreden. De wet was niet gericht op belangentegenstellingen tussen de werkgever en de werknemers. Artikel 6 van de wet omschreef de taak van de Ondernemingsraad: “(…) naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren der onderneming”. Samenwerken was het devies. De directeur van de onderneming was de voorzitter van de Ondernemingsraad.

De insteek van de WOR is in de loop der jaren natuurlijk erg veranderd, maar met het principe uit 1950 in het achterhoofd, kan een goede samenwerking met de Ondernemingsraad ook het functioneren van uw onderneming verbeteren.

Een ondernemingsraad waarmee de ondernemer een goede relatie heeft, kan als de ogen en oren binnen een onderneming fungeren. Maar dat niet alleen. Het doorvoeren van wijzigingen in arbeidsvoorwaarden of regelingen binnen de onderneming kan op een veel simpelere manier gebeuren. Heeft u de ondernemingsraad overtuigd van de noodzaak, dan heeft u in de regel 95% van het personeel mee. Werknemers zullen zich nu eenmaal eerder bij een besluit neerleggen als de ondernemingsraad daar zijn ‘zegen’ aan gegeven heeft.

Als ik u heb overtuigd dat een ondernemingsraad ook best voordelen kan hebben, dan houdt het ‘gedoe’ om een ondernemingsraad in het leven te roepen u misschien nog tegen. Maar ook daarvoor is een passende oplossing; Titel10.nl.

Na een gesprek over uw onderneming, uw werknemers en uw wensen, zal ik een plan opstellen voor de instelling van een ondernemingsraad in uw onderneming, compleet met informatiebrieven voor uw werknemers, een handleiding voor de kandidaatstelling en verkiezing van de OR-leden, een concept statuut voor de OR en conceptsamenwerkingsovereenkomst tussen directie en OR.

Stel het niet langer uit! Stel eindelijk een OR in!

Bel of mail mij voor een afspraak!

cirkel
Titel10.nl
Jacoba van Beierenlaan 8
2203 BW Noordwijk
Tel. 06-23652322
Mail: info@titel10.nl
blauwebalkonder