achtergrond
blauwebalk

 

logo 19juni

Tarief

Ik vind het prettig om eerlijk en open met elkaar om te gaan. Daarom op deze pagina geen uitgebreid verhaal dat de kosten afhankelijk zijn van de opdracht, maar gewoon mijn uurtarief.

Mijn uurtarief bedraagt € 120,=.

Dit tarief is exclusief BTW en eventuele (reis)kosten.

In principe zal ik vooraf een inschatting maken van het aantal uren dat ik denk nodig te hebben.

Een voorbeeld; grofweg zal ik voor het schrijven van een personeelshandboek, protocol of circulaire een half uur tot drie kwartier per pagina nodig hebben. Dat is exclusief de tijd die nodig is om met elkaar te overleggen over de inhoud van het stuk.

Een ander voorbeeld; voor het schrijven van een inhoudelijk artikel  (bijvoorbeeld voor een magazine, personeelsblad of op een (intranet)site), zal ik gemiddeld anderhalf uur per pagina (A4) nodig hebben, dat is inclusief de benodigde research. Voor een basisartikel zal de tijdsbesteding minder- en voor een diepgaand artikel wat meer bedragen.

Als u dat prettig vindt, dan kunnen we er – in overleg – ook voor kiezen om vooraf een vaste prijs af te spreken voor een specifieke opdracht of bepaald traject.

 

cirkel
Titel10.nl
Jacoba van Beierenlaan 8
2203 BW Noordwijk
Tel. 06-23652322
Mail: info@titel10.nl
blauwebalkonder