achtergrond
blauwebalk

 

logo 19juni

Voorbeeldartikel in een ondernemersblad

Hoe komt u de zomervakantie door?

Kent u dat? Passen en meten; de vakantie van de één valt precies samen met de vakantie van de ander. Boze medewerkers omdat zij geen vrij kunnen nemen vanwege de vakanties van collega’s. Of aanmodderen met vakantiekrachten die toch niet écht snappen hoe het allemaal werkt.

De zomervakantie. Iedereen wil in dezelfde zes weken met de beentjes omhoog genieten van de zon aan een Spaanse of Franse Costa. Maar het werk zal wel gedaan moeten worden.  

Vakantieplanning

Hoofdregel is dat een werkgever de vakantie van een werknemer vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij hij een goede reden heeft om dat niet te doen. Maar, de wet biedt behoorlijk ruime mogelijkheden om bij schriftelijke overeenkomst van de hoofdregel af te wijken.

Zo mag met de werknemer worden overeengekomen dat hij gedurende een bepaalde periode verplicht is om vakantie op te nemen. Ook is het mogelijk om af te spreken dat vakantie in een bepaalde drukke periode niet mogelijk is. Andere denkbare afspraken zijn het niet tegelijkertijd met een directe collega op vakantie gaan of het geven van voorrang aan werknemers met schoolgaande kinderen.

Om te voorkomen dat sommige medewerkers hun zomervakantie voor Kerst al vastleggen, waardoor anderen hun vakanties daar omheen moeten plannen, kan het verstandig zijn om een vakantierooster op te stellen. Goed teamoverleg is daarbij belangrijk.

Van belang is dat het team weet wat de minimumbezetting moet zijn en dat aan de hand daarvan het vakantierooster wordt vastgesteld. Om onderling ‘gedoe’ te voorkomen is het goed om afspraken te maken over de totstandkoming van het rooster. Die afspraak zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iedereen zijn voorkeur voor 1 maart bekend maakt en dat de vakanties aan de hand daarvan op 1 maart worden vastgesteld. Zo kan het systeem van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ worden omzeild en krijgt iedereen gelijke kansen. Heeft een medewerker zijn voorkeur niet tijdig bekend gemaakt, dan zal hij zijn vakantie moeten aanpassen aan die van zijn collega’s.

Fijne vakantie!

cirkel
Titel10.nl
Jacoba van Beierenlaan 8
2203 BW Noordwijk
Tel. 06-23652322
Mail: info@titel10.nl
blauwebalkonder